Thông tin truyện:

  • Tác giả: Akay Hau
  • Thể loại: Truyện người Việt sáng tác, Sắc hiệp, Dị giới, Hệ thống, Xuyên…